-

Ondernemersbrief

Geachte heer / mevrouw,

Binnenkort is het Koningsdag. Via deze brief willen wij u informeren over een aantalzaken die met Koningsdag te maken hebben:

Voor winkeliers geldt:

 • Winkels mogen op Koningsnacht en Koningsdag geopend zijn tussen 06:00 uur en 22:00 uur.
 • Het is tussen 26 april 2l:00 uur en 27 april 24:00 uur verboden om alcoholhoudende dranken vanuit de detailhandelte verkopen. Uitzondering hierop zijn slijterijen.
 • Op de vrijmarkt is beroepshandel en het verkopen van restpartijen uit de beroepshandel niet toegestaan. Dit mag ook niet voor de eigen winkel.

Voor horeca geldt:

 • Alcohol mag alleen worden verstrekt in horecabedrijven en op de daarbij behorende (tijdelijke) terrassen, en op evenemententerreinen.
 • Alcohol mag door gasten niet worden meegenomen voor gebruik elders.
 • Een buitentap is alleen toegestaan met een ontheffing.
 • Op evenemententerreinen en (tijdelijke) terrassen en in cafés mag alleen geschonken worden in (herbruikbare) plastic bekers. Buiten is glaswerk niet toegestaan.
 • Op evenemententerreinen mag geen terras worden uitgezet.
 • Er mag geen muziek op het terras ten gehore worden gebracht. De muziek van binnen mag buiten geen overlast veroorzaken.

Algemene regels:

 • Op de naleving van de regels (vergunningsvoorwaarden, Alcoholwet, Algemene plaatselijk verordening en Verordening fysieke leefomgeving) wordt streng toegezien. Bij overtreding wordt proces-verbaal opgemaakt en kan bestuursrechtelijk worden opgetreden. Het niet naleven van de voorwaarden kan bovendien consequenties hebben voor de aanvraag van een vergunning en/of ontheffing voor bijvoorbeeld Koningsdag 2024.
 • Meer regels en informatie over Koningsdag vindt u op www.koningsdag-alkmaar.nl/.

Wij kijken uit naar een geslaagde feestdag!

Blijf up to date over alles wat er te doen is in Alkmaar!

Wij zullen je e-mail adres alleen gebruiken voor onze maandelijkse nieuwsbrief.