Stichting Ondernemersfonds Alkmaar een feit!

Per 1 januari 2022 heeft Alkmaar een ondernemersfonds. Het Ondernemersfonds is bedoeld om de collectieve bestedingen van ondernemers en organisaties in de gemeente Alkmaar te financieren en de bedrijvigheid in en rond Alkmaar te stimuleren.

Vanaf 2022 wordt vanuit de OZB niet-woningen een bedrag van € 2 mln. opgehaald en ter beschikking gesteld aan het Ondernemersfonds. Daarmee dragen alle ondernemingen en organisaties in Alkmaar evenredig. Via de verenigingen/stichtingen waar de ondernemers en organisaties bij zijn aangesloten kunnen aanvragen voor collectieve bestedingen en stadsbrede initiatieven worden gedaan.

Met dit ‘eigen geld’ wordt de slagkracht van ondernemers en organisaties vergroot: ondernemers en organisaties kunnen zelf dingen mogelijk maken, zonder aan te hoeven kloppen bij gemeente. Daarnaast stimuleert het fonds samenwerking tussen de verschillende ondernemers en organisaties in Alkmaar.

Axel de Groot, voorzitter Stichting Ondernemersfonds: “Alkmaar is ongeveer de 40e gemeente waar een Ondernemersfonds actief wordt. Het is een krachtig gegeven; een fonds door en voor ondernemers. Wij hebben veel geleerd van gemeenten waar zo’n fonds al vele jaren naar volle tevredenheid werkt en waar mooie, gezamenlijke projecten worden gerealiseerd. Dat is ook onze ambitie voor Alkmaar!”

Pieter Dijkman, wethouder Economische Zaken: “Het Ondernemersfonds is een fonds voor en door ondernemers en derden om gezamenlijke activiteiten te bekostigen op bedrijventerreinen, winkelgebieden en stadscentra. Het Ondernemersfonds is op initiatief van de lokale ondernemers zelf en heeft als doel de lokale economische structuur en het vestigingsklimaat van Alkmaar en haar dorpen te bevorderen en het versterken van de regionale positie om in Alkmaar te ondernemen.  Het zou van meerwaarde zijn als dit Ondernemersfonds leidt tot extra investeringen in onze gemeente.”

Het bestuur van de het Ondernemersfonds bestaat uit Axel de Groot (voorzitter) Martien Dobber (penningmeester) en Ger Welbers (secretaris). Meer informatie kan je vinden op www.ondernemersfondsalkmaar.nl.

Met het Ondernemersfonds Alkmaar gaat een lang gekoesterde wens in vervulling.

Het bestuur van het Ondernemersfonds: vlnr Ger Welbers, Axel de Groot en Martien Dobber

Blijf up to date over alles wat er te doen is in Alkmaar!

Wij zullen je e-mail adres alleen gebruiken voor onze maandelijkse nieuwsbrief.