Overige projecten Alkmaar Ontzet 450 jaar

Onderwijsproject Het mysterie van 1572

Eén van de projecten die bijdragen aan 450 jaar Alkmaar Ontzet is het onlangs gelanceerde onderwijsproject ‘Het mysterie van 1572’ op de website www.geboortevannederland.nl/onderwijs. Dit lesmateriaal is (gratis) beschikbaar voor alle scholen voor primair en voortgezet onderwijs in Nederland. Wij bevelen dit project van harte aan.

Vier waarden 
Centraal in dit lesmateriaal staan de waarden die destijds werden bevochten en die nog steeds een rol in de huidige maatschappij spelen: vrijheid, verdraagzaamheid, verscheidenheid en verbondenheid. Niet alleen om kennis van te nemen, maar ook om mee om te leren gaan. Het is de ambitie jongeren te laten oefenen met het luisteren naar elkaar, het respecteren van elkaars vrijheden en het begrijpen van de basiswaarden waar Nederland voor staat. Door elkaar beter te leren kennen en met elkaar in gesprek te gaan ontstaat een socialere maatschappij.

Aanvullend lesmateriaal Alkmaar Ontzet 450 jaar
Bij het landelijk lespakket mag natuurlijk niet het verhaal van de victorie van Alkmaar ontbreken! De Werkgroep Educatie Alkmaar Ontzet 450 jaar – een samenwerking tussen Artiance, Bibliotheek Kennemerwaard, het Stedelijk Museum en educatie 8 October Vereeniging – heeft een divers aanbod aan projecten specifiek gericht op onze lokale mijlpaal. 

Op de website van Cultuur Primair is er een themategel waar cultureel aanbod te vinden is rondom het jubileumjaar 450 jaar Alkmaars Ontzet

En de 8 October Vereeniging biedt op haar website (https://8october.nl/scholen) onder de kop ‘Aan de slag met de klas’ ook diverse materialen aan die het landelijke lespakket kunnen ondersteunen met het Alkmaarse verhaal.

Blijf up to date over alles wat er te doen is in Alkmaar!

Wij zullen je e-mail adres alleen gebruiken voor onze maandelijkse nieuwsbrief.