Raetsheren Van Orden B.V.

Raetsheren van Orden B.V. is een onafhankelijke Registermakelaar in Assurantiën (RMiA) en consultant op het gebied van risicobeheersing en risicofinanciering. Een zelfstandige onderneming die zowel financieel als commercieel onafhankelijk opereert, zonder eigendomsverhoudingen tot banken of verzekeraars. Op basis van een zorgvuldige risicoanalyse tonen zij welke risico’s een organisatie zelf kan dragen en welke zij beter kan overdragen. Risicobeheer is bij Raetsheren van Orden niet automatisch hetzelfde als verzekeren, maar het op een inventieve manier elimineren, verminderen of overdragen van risico’s. Zij concentreren zich daarbij op de continuïteitsbedreigende risico’s. Specialisaties Raetsheren van Orden is gespecialiseerd in verzekeringsoplossingen en risicobeheer voor maritieme sector en de (semi)publieke sector, waaronder gemeenten, woningcorporaties, VvE’s, ziekenhuizen en onderwijsinstellingen. Daarnaast richten zij zich op het adviseren van de voedingsmiddelen-, verpakkingsmiddelen- en kunststofverwerkende industrie en het inkopen van verzekeringscapaciteit voor deze branches. Missie De basisdoelstelling van Raetsheren van Orden is het leveren van hoogwaardige dienstverlening aan bedrijfsleven en publieke sector ter ondersteuning van risicobeheer en risico-overdracht in de breedste zin van het woord. Het streven is de meest professionele en kwalitatief meest hoogstaande dienstverlener in de door Raetsheren van Orden gekozen cliëntsegmenten te zijn. Zowel vanuit de perceptie van de potentiële opdrachtgever (extern) als vanuit het gezichtspunt van de medewerkers (intern) en wel zo dat deze laatsten door positieve identificatie met enthousiasme en volle inzet voor het bedrijf werken. Raetsheren van Orden wil deze doelstelling realiseren op een financieel dusdanig gezonde basis dat de continuïteit van het bedrijf nimmer in gevaar komt. Toegevoegde waarde en resultaten voor de cliënten vormen het uitgangspunt van het handelen van Raetsheren van Orden. In een partnership met u resulteert dit in opbrengsten in plaats van kosten; zowel nu als op de lange termijn. De dienstverlening wordt verleend in de vorm van: • risicoanalyse • risicoadvies • risicobeheer • risicofinanciering, waaronder de inkoop van verzekeringsoplossingen • verzekeringsbeheer • schadebehandeling • schadeafwikkeling Filosofie Raetsheren van Orden kiest voor methoden en systematieken die ons specialisme en onze klantgerichtheid herkenbaar maken en vorm geven. Zij maken duidelijk dat de dienstverlening in een behoefte voorziet, interessant is voor de klant en voordeel oplevert in geld en tijd. Raetsheren van Orden toont haar kennis en ervaring met slagkracht in daden en actieve aanwezigheid. Relaties moeten Raetsheren van Orden ervaren als partner met de beste dienstverlening.

Blijf up to date over alles wat er te doen is in Alkmaar!

Wij zullen je e-mail adres alleen gebruiken voor onze maandelijkse nieuwsbrief.