Privacy Policy

Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Alkmaar Marketing kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Alkmaar Marketing, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Alkmaar Marketing verstrekt. Alkmaar Marketing kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres


WAAROM ALKMAAR MARKETING UW GEGEVENS NODIG HEEFT

Alkmaar Marketing verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Alkmaar Marketing uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit activiteiten geïnitieerd vanuit Stichting Alkmaar Marketing.


HOE LANG ALKMAAR MARKETING GEGEVENS BEWAART

Alkmaar Marketing bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.


DELEN MET ANDEREN

Alkmaar Marketing verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien hier door u schriftelijke toestemming voor is gegeven, dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Alkmaar Marketing worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Alkmaar Marketing gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.


GOOGLE ANALYTICS

Alkmaar Marketing maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Alkmaar Marketing te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Alkmaar Marketing heeft hier geen invloed op.

Alkmaar Marketing heeft Google geen toestemming gegeven om via Alkmaar Marketing verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@alkmaarmarketing.nl. Alkmaar Marketing zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


BEVEILIGEN

Alkmaar Marketing neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Alkmaar Marketing verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Alkmaar Marketing op. www.alkmaarprachtstad.nl, www.visitalkmaar.com en www.alkmaarpas.nl zijn websites van Alkmaar Marketing.


Stichting Alkmaar Marketing is als volgt te bereiken:

Adres: Gedempte Nieuwesloot 50, 1811 KT, Alkmaar
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 37101156
Telefoon: +31 (0)72 512 10 70
E-mailadres: info@alkmaarmarketing.nl

Blijf up to date over alles wat er te doen is in Alkmaar!

Wij zullen je e-mail adres alleen gebruiken voor onze maandelijkse nieuwsbrief.