Houvast-Welzijn

Onze missie
HouVast-Welzijn biedt ambulante begeleiding waarbij het welbevinden van cliënten in geestelijk, sociaal, financieel en lichamelijk opzicht centraal staat. Wij zijn gericht op het behouden en versterken van de zelfredzaamheid van onze cliënten zodat de kwaliteit van leven en regie over hun eigen leven en handelen wordt behouden of versterkt.

Onze visie
Iedere cliënt is uniek en hierop wordt de thuisbegeleiding van
HouVast-Welzijn afgestemd. Samen met de thuisbegeleider wordt stapsgewijs gezocht naar passende oplossingen voor problemen zoals eenzaamheid, mantelzorgondersteuning, autisme, verslaving, structuur in het huishouden, schulden, psychische problemen, vervuilde woning en verstandelijke of lichamelijke beperkingen waarbij de zelfredzaamheid en mogelijkheden van de cliënt centraal staan. De thuisbegeleiding teams zijn klein met een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Door een minimum aan regels binnen vaste kaders zullen de medewerkers hun creativiteit behouden en is er ruimte voor eigen ontwikkeling en spontaniteit.

Kernkwaliteiten

- Professionele begeleiding bij de cliënten thuis waarbij samenwerking met organisaties een vanzelfsprekende basis is.

- We zijn er voor de mensen in de buurt, zijn laagdrempelig en makkelijk bereikbaar.

- Wij zorgen ervoor dat de cliënten zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, waarbij we gebruik maken van de kracht van de cliënten, mantelzorgers en organisaties.

- Door een vaste koppeling van medewerkers en cliënten ontstaat er een vertrouwensband en een betere zicht op de hulpvraag. Dit geeft een positieve bijdragen aan het stabiliseren of verbeteren van de leefsituatie.

Gratis inloopspreekuur maandagochtend van 09:00 uur tot 11:00 uur. 

Blijf up to date over alles wat er te doen is in Alkmaar!

Wij zullen je e-mail adres alleen gebruiken voor onze maandelijkse nieuwsbrief.