Hart van NH regio- en stadsmarketing, Alkmaars Bolwerk en Ondernemend Alkmaar zetten gezamenlijk in op data voor beter inzicht in regio

Hart van Noord-Holland, Alkmaars Bolwerk en Ondernemend Alkmaar versterken hun positie in het aanpakken van regionale uitdagingen door een strategische samenwerking aan te gaan met het geavanceerde data-platform Argaleo. Het platform biedt de mogelijkheid om datagestuurd maatschappelijk inzicht in een regio of stad te verkrijgen. Vraagstukken met betrekking tot leegstand en mobiliteit kunnen hiermee worden aangepakt en ook het segmenteren op basis van bezoekersprofielen wordt verbeterd.

Andere interessante mogelijkheden die het platform biedt zijn weerkoppeling, waarmee de invloed van het weer op de drukte in de gemeente wordt gemeten, en het monitoren van de toegankelijkheid in de binnenstad. Melanie Goudsblom, adjunct-directeur Hart van Noord-Holland is enthousiast over de samenwerking: ‘’Het stelt ons in staat om diverse aspecten in kaart te brengen, zoals passantenstromen, bereikbaarheid en het type bezoekers aan de gemeente. Zeer waardevolle informatie waarop wij onze strategieën kunnen bepalen en de regio nog aantrekkelijker kunnen maken voor bewoners, bezoekers én bedrijven. Op basis van de herkomstdata kan heel doelgericht marketing worden ingezet, specifiek voor deze doelgroepen.’’

Door onder andere die passantendata, bijbehorende verblijfstijden en vervoerswijzen in kaart te brengen kunnen er gedetailleerde bezoekersprofielen worden opgesteld waarop ingespeeld en geadviseerd wordt ter verbetering van de gemeente op allerlei vlakken. Eén van die vlakken, de leegstand in het centrum van Alkmaar en dan met name op de Laat, is al langere tijd een doorn in het oog van Björn Mulder die zelf pandeigenaar en winkelier is en als voorzitter optreedt namens Alkmaars Bolwerk. Hij ziet de toekomst van Alkmaar centrum positief in. ‘’Met behulp van de door Argaleo verkregen data en inzichten kunnen we bijvoorbeeld voor ieder deelgebied in Alkmaar profielen maken van het soort bezoekers die hier voornamelijk komen. Op basis daarvan kan gekozen worden voor winkels die goed aansluiten op de behoeften van deze doelgroepen’’, aldus Mulder. Het verkrijgen van deze inzichten richt zich momenteel op de gemeente Alkmaar, met de wens om deze uit te breiden naar andere gebieden in de regio.

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te worden gehouden van ontwikkelingen en resultaten. Voor meer informatie en vragen kun je terecht bij Linda Adrichem, Manager Data en Onderzoek via linda@hartvannoordholland.nl.

Blijf up to date over alles wat er te doen is in Alkmaar!

Wij zullen je e-mail adres alleen gebruiken voor onze maandelijkse nieuwsbrief.