-

LEZING HOFJES VAN ALKMAAR, EEN KOSTBAAR BEZIT

Activiteit 60+

Alkmaar mag zich verheugen in het bezit van een aantal mooie hofjes. Veel hofjes zijn helaas verdwenen en in het huidige stadsbeeld niet meer  terug te vinden. De lezing gaat in op een aantal aspecten. Allereerst de benaming hof of provenhuis met daaraan gekoppeld de reden van het ontstaan van hofjes. Vervolgens gaan we na welke hofjes er (geweest) zijn en wanneer ze gesticht zijn.  Zowel de verdwenen als de nog bestaande hofjes worden vervolgens nader belicht. Ook wordt er aandacht besteed aan de stichters. Wat waren dit voor mensen en waar kwam hun wens een hofje te stichten uit voort? Het beheer van de hofjes en de financiering was een aanhoudende bron van zorg. Hoe dit werd geregeld was niet voor ieder hofje gelijk. Regenten speelden hierbij een grote rol, vandaar dat er nu nog regentenkamers in sommige hofjes te vinden zijn. Welke mensen de hofjes bewoonden en wat de voorwaarden waren waaraan nieuwe bewoners moesten voldoen, komt ook aan de orde. Interessant hierbij  is in hoeverre geloof toelating tot een hofje mogelijk maakte of belemmerde.  Reglementen waren noodzakelijk om de dagelijkse gang van zaken in goede banen te leiden. Ook daar komen voorbeelden van aan de orde. Kortom na afloop van de lezing heeft u zich een beeld kunnen vormen van de waarde van de Alkmaarse hofjes voor de stad Alkmaar.

€4,50 bij online ticketverkoop of €5,- bij reservering via reserveren@artiance.nl

Blijf up to date over alles wat er te doen is in Alkmaar!

Wij zullen je e-mail adres alleen gebruiken voor onze maandelijkse nieuwsbrief.