-

Victoriewandeling

Startlocatie Ringersplein Alkmaar

Op zondag 15 oktober vindt er in het kader van 450 jaar Alkmaar Ontzet een bijzonder evenement plaats. Een wandeling van 15,73 km langs de Spaanse Linies! Je loopt als het ware langs de plekken waar de vijand was en we gaan kijken of er nog wat ligt dat we kunnen gebruiken en kunnen eten… 

Natuurlijk mag een sportief evenement niet ontbreken bij de 450 jaar ontzet feesten. Wat is gezonder voor geest en lichaam om na het feestgedruis van 8 october nog even flink uit te lopen, terwijl je tal van bijzonderheden hoort en leest over het Beleg, maar dan vooral vanaf de andere kant gezien.

De Victoriewandeling is niet zomaar een sportieve wandeling. Het is tevens een cultureel evenement. Op 20 plaatsen langs de route wordt op originele wijze de geschiedenis van het Beleg van Alkmaar duidelijk gemaakt. Daarbij volgen we zoveel mogelijk oude paden en waterwegen. Je loopt langs de plaatsen van de schansen, door de lage gronden waar het Spaanse Leger met zijn enkels in het water stond, over oude dijkjes. Onderweg zijn er attracties, amusement en steek je veel nieuwe dingen op over de geschiedenis.

Aan de hand van oude tekeningen is de situatie van de polders, paden en waterwegen in een nieuwe unieke totaaltekening in beeld gebracht. Je krijgt tijdens de wandeling vol verrassingen hierdoor een heel goed beeld van de omgeving van Alkmaar in 1573.

Er zijn onderweg 11 stempelposten welke zullen worden bemand door vrijwilligers van lokale organisaties die zich inspannen voor de samenleving. De opbrengsten van de wandeling komen ten goede aan deze 11 organisaties die zich op originele wijze zullen presenteren. Her en der staan gidsen en er is muziek.

Last but not least: iedere wandelaar en participant krijgt een waardevol, fraai gebonden boekwerkje van 96 pagina’s met veel voor de meesten nog onbekende informatie en met bijzondere tekeningen!

De wandeling behoeft beslist niet in hoog tempo te worden gelopen. Er moet alle ruimte zijn voor genieten. Deelnemers dienen ten minste 18 jaar oud te zijn. Onder de 18 jaar deelname uitsluitend onder begeleiding van een volwassene.

Blijf up to date over alles wat er te doen is in Alkmaar!

Wij zullen je e-mail adres alleen gebruiken voor onze maandelijkse nieuwsbrief.