Ontzet-wandeling, thema: ‘Strijd om de vrijheid’

Vanuit de gemeente kwam het verzoek om mee te denken over de invulling van een feestelijk programma in het kader van 450 jaar Alkmaars Ontzet en het ontstaan van Nederland. Centrale thema’s daarbij zijn de waarden verscheidenheid, vrijheid, verbondenheid en verdraagzaamheid. Rond dit jubileumjaar 2023 en de waarden die daaraan zijn gekoppeld hebben de gidsen van de Historische Vereniging Alkmaar enkele wandelingen uitgezet. Dit is de tweede wandeling in de reeks.

450 jaar geleden stonden Alkmaarders op de stadsmuren om hun stad en dus hun leven te verdedigen. Vooral vanuit het noorden werd de stad belegerd. Eeuwen eerder speelden die stadsmuren een andere rol. De Hollandse graven heersten over Kennemerland, maar de West-Friezen wilden zich niet onderwerpen aan het gezag van de graaf en vochten voor hun vrijheid. Alkmaar was een grensplaats met een belangrijke militaire functie. Door het stadsrecht dat Alkmaar in 1254 kreeg van de Hollandse graaf mocht het verdedigingswerken bouwen. Langs de weg naar West-Friesland, de Munnikenweg, werden dwangburchten gebouwd. Uiteindelijk werden de West-Friezen in 1299 onderworpen, ze waren hun vrijheid kwijt. De restanten van deze geschiedenis vinden we nog steeds in de Oudorperpolder.

De wandeling vindt plaats op 5 juni 2023 en start om 19:00 uur ’s avonds vanaf Basisschool de Zeswielen (locatie Munnikenweg Oudorp). U bent van harte welkom om met onze gidsen mee te lopen, u hoeft geen lid te zijn van de Historische Vereniging en deelname is gratis.

Tot 5 juni. Wees op tijd!  [🙂]

Blijf up to date over alles wat er te doen is in Alkmaar!

Wij zullen je e-mail adres alleen gebruiken voor onze maandelijkse nieuwsbrief.