Ontzet-wandeling, thema: ‘Alkmaar en de wereld’

Vanuit de gemeente kwam het verzoek om mee te denken over de invulling van een feestelijk programma in het kader van 450 jaar Alkmaars Ontzet en het ontstaan van Nederland. Centrale thema’s daarbij zijn de waarden verscheidenheid, vrijheid, verbondenheid en verdraagzaamheid. Rond dit jubileumjaar 2023 en de waarden die daaraan zijn gekoppeld hebben de gidsen van de Historische Vereniging Alkmaar enkele wandelingen uitgezet. Dit is de eerste wandeling in deze reeks.

In de 450 jaar dat ‘Nederland’ zou bestaan zijn er altijd veel contacten geweest met andere landen We vochten ons vrij van onze Spaanse koning, maar werden later ook weer bezet door Franse en Duitse legers. We voerden oorlogen en dreven handel. Ons land bouwde een koloniaal rijk op en was dus zelf ook veroveraar en bezetter. Nederland en dus ook Alkmaar heeft door de eeuwen heen onderdak geboden aan kooplieden, vluchtelingen en mensen op zoek naar een beter bestaan. Zo vinden we er nog steeds een grote verscheidenheid aan sporen van buitenlandse invloeden, die samen ook het moderne Alkmaar en het moderne Nederland maken.

De wandeling vindt plaats op 8 mei 2023 en start om 19:00 uur ’s avonds vanaf het Canadaplein. U bent van harte welkom om met onze gidsen mee te lopen, u hoeft geen lid te zijn van de Historische Vereniging en deelname is gratis.

Tot 8 mei. Wees op tijd!  [🙂]

Blijf up to date over alles wat er te doen is in Alkmaar!

Wij zullen je e-mail adres alleen gebruiken voor onze maandelijkse nieuwsbrief.