Lezing 'De geboorte van Nederland'

Dit jaar gedenken wij dat 450 jaar geleden Nederland als natie geboren is. Dat geboortemoment is gekoppeld aan een bijeenkomst van de Staten van het gewest Holland, die in juli 1572 plaatsvond in de stad Dordrecht. Of die bijeenkomst als geboorte van ons land is aan te duiden, valt te betwisten. Na 1572 zijn in onze vaderlandse geschiedenis andere momenten aan te wijzen die wellicht eerder het predicaat “de geboorte van Nederland” verdienen.

Maar wat gebeurde er precies in die Statenvergadering in Dordrecht? Wat was er zo bijzonder aan? Ook de stad Alkmaar was in die vergadering vertegenwoordigd. Klaas te Bos gaat in zijn lezing nader in op de staatsinrichting van de Nederlanden, waarvan de Staten van de verschillende gewesten toen deel uitmaakten. Hij bespreekt waarom juist in juli 1572 de Staten van Holland in Dordrecht bijeenkwamen en waarom ook Alkmaar vertegenwoordigers van het stadsbestuur naar Dordrecht stuurde. Ook zal hij aangeven welke gebeurtenissen na 1572 belangrijk zijn geweest bij de transitie van onderdeel van het Habsburgse rijk naar de onafhankelijke Republiek der Verenigde Nederlanden.

Blijf up to date over alles wat er te doen is in Alkmaar!

Wij zullen je e-mail adres alleen gebruiken voor onze maandelijkse nieuwsbrief.