Herdenkingsplechtigheid en Ontzetrede

Onderdeel 8 October Alkmaar Ontzet

Eén van onze jaarlijkse tradities Het jaarlijkse plechtige hoogtepunt van de herdenking en viering van Alkmaar Ontzet is het uitspreken van de Ontzetrede in de Grote Sint Laurenskerk. Traditioneel wordt de ontzetrede uitgesproken door een inspirerend persoon en is er een link met het thema van de Ontzetviering. De spreker voor de Ontzetrede van 2023 wordt later bekendgemaakt. De muzikale omlijsting van de herdenking is in handen van het Stedelijk Harmonieorkest Soli Deo Gloria Alkmaar.

Het hoogtepunt van de herdenking in de Grote Sint-Laurenskerk is de Ontzetrede. In deze rede verbindt een bekende Alkmaarder of Nederlander het perspectief van zijn eigen werkveld met universele begrippen als vrijheid, democratie, tolerantie, empathie, respect etc. Dit jaar wordt de Ontzetrede door onze bekende Alkmaarse Nederlander schrijfster Simone van der Vlugt uitgesproken. In dit jubileumjaar is haar historische roman “De stormachtige 16e eeuw: Van Alkmaar en omgeving” uitgekomen. 

Het Licht van de vrijheid
Het overkoepelende thema voor 2023 is: Het Licht van de vrijheid. Dit thema is gekozen omdat in het jubileumjaar wij vooral stilstaan bij de vrijheid die wij toen hebben behouden en waaraan wij nu nog steeds moeten werken en zelfs voor moeten strijden.  Uiteraard heeft het ook een verbondenheid met het nieuwe glas-in-lood raam in de Grote Kerk – Het Grote Raam – wat ook deze titel heeft. Maar het refereert ook naar de vier waarden die 450 jaar gelden bij de geboorte van Nederland ook golden en nu nog steeds van kracht zijn: Vrijheid, Verdraagzaamheid, Verbondenheid en Verscheidenheid.

De vier waarden hebben niet ingeboet, want wij moeten nog steeds strijd leveren voor deze waarden. Simone van der Vlugt neemt deze aspecten mee in haar Ontzetrede.

Componist Jan Bosveld schrijft een muziekstuk ter gelegenheid van 450 jaar Alkmaar ontzet en onthulling Het Grote Raam in opdracht van Stedelijk Harmonieorkest SDG Alkmaar. De premiere wordt tijdens de herdenking uitgevoerd.

Blijf up to date over alles wat er te doen is in Alkmaar!

Wij zullen je e-mail adres alleen gebruiken voor onze maandelijkse nieuwsbrief.