Coöperatieve Rabobank Alkmaar e.o. UA

De Rabobank Groep is een in Nederland gewortelde internationale financiële dienstverlener op coöperatieve grondslag. Ze zijn actief op het gebied van bankieren, vermogensbeheer, leasing, verzekeren en vastgoed. In Nederland ligt de nadruk op brede financiële dienstverlening, internationaal richten ze zich vooral op de food- en agribusiness. Voor en door klanten De Rabobank Groep bestaat uit zelfstandige lokale Rabobanken en de centrale organisatie Rabobank Nederland met een aantal gespecialiseerde dochterondernemingen. Als coöperatie zijn ze er voor en door klanten en willen ze bijdragen aan een duurzame economische ontwikkeling. Samen zijn we de bank De Rabobank richtte ruim honderd jaar geleden een bank op zonder aandeelhouders. Dat is het idee van de coöperatie. Door samen te werken kan iedereen zich ontplooien zoals hij of zij dat wil. Samen sta je sterker en kom je verder dan alleen. Samen zijn we de bank. U bepaalt de koers van uw bank Als betrokken klant kunt u lid worden van de Rabobank. Zo kunt u meedenken over ons beleid, en over onze producten en diensten. Ook kunt u meebeslissen over onze rol in de samenleving. U bepaalt zelf waar uw bank naar toe gaat. Duurzaam ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen sluit naadloos aan op de coöperatieve identiteit van de Rabobank. Ze houden rekening met mens en milieu en zijn hierdoor uitgegroeid tot een van de duurzaamste bedrijven ter wereld. Samen werken aan een duurzame toekomst. Dat is het idee. Werken aan een veilige en duurzame voedselvoorziening Door de explosieve groei van de wereldbevolking stijgt de vraag naar voedsel, terwijl de beschikbare landbouwgrond afneemt door klimaatverandering, waterschaarste en milieuvervuiling. Samen met haar leden, klanten en andere stakeholders werkt de Rabobank aan het verduurzamen van food- en agriketens. De Food & Agribusiness Principles vormen hierbij onze leidraad. Bijdragen aan schone productiemethoden en duurzame energie De Rabobank houdt rekening met mens en milieu. De Rabobank Groep streeft naar innovatie van productiemethoden en het ontwikkelen en gebruiken van duurzame energie. Hierdoor wordt een lager voorschot genomen op de natuurlijke hulpbronnen van toekomstige generaties. Ook haar eigen bedrijfsprocessen moeten hieraan voldoen. Bevorderen van economische participatie en toegang tot financiële diensten De Rabobank zet zich in voor duurzame welvaart waar ook ter wereld. Daarom is het zo belangrijk dat zoveel mogelijk mensen deelnemen aan het economische proces. En toegang hebben tot een bank en andere financiële diensten. Daar wil de Rabobank graag haar steentje aan bijdragen. Ondersteunen van lokale betrokkenheid De Rabobank heeft oog voor duurzaam ondernemen en duurzame producten als groen beleggen en groenobligaties. Maar ook op lokaal niveau leveren zij een bijdrage aan verschillende maatschappelijke initiatieven.

Blijf up to date over alles wat er te doen is in Alkmaar!

Wij zullen je e-mail adres alleen gebruiken voor onze maandelijkse nieuwsbrief.