Alkmaars Kanaal: Ringersplein en Ringerskwartier als verlengstuk van de binnenstad

Het Alkmaars Kanaal is een plan voor de ontwikkeling van vijf Alkmaarse deelgebieden langs de oevers van het Noordhollansch Kanaal – Overstad, Oudorp, Overdie, Viaanse Molen en RWZI. Deze gebieden gaan de komende decennia fl ink op de schop en veranderen in levendige en moderne wijken met nieuwe woningen, innovatieve kantoorruimtes, winkels, bedrijfsruimten, culturele broedplaatsen en heel veel groen. In totaal komen er in vijftien jaar tijd 15.000 woningen bij. In dit artikel: hoe staat het met Overstad? 

 

Ringersplein: verlengstuk van het centrum Het is je ongetwijfeld niet ontgaan: het Ringersplein is al fl ink opgeknapt de afgelopen maanden. Het is opnieuw bestraat, er zijn groenvoorzieningen toegevoegd en het plein is de thuishaven van een speels waterelement dat verkoeling biedt op warme dagen. Jeroen Heester, projectleider van het Ringersplein en Ringerskwartier, vertelt: “Het aangelegde groen speelt een rol in de duurzaamheid van het plein. Doordat het water goed de grond in kan zakken, wordt wateroverlast aanzienlijk verminderd. Daarnaast zorgt het natuurlijk voor schaduw en is het goed voor de biodiversiteit in de stad.”

Het Ringersplein fungeert als verlengstuk van de Alkmaarse binnenstad. “De inrichting van het plein krijgt veel aandacht. Qua schoonheid, maar ook qua bruikbaarheid voor evenementen. Er is volop ruimte voor horeca en detailhandel, zodat je net als in de binnenstad die echte centrumbeleving ervaart,” vertelt Heester.

Zo ook in de voormalige Ringersfabriek. “Horeca is sowieso onderdeel van het bestemmingsplan. We hopen en verwachten dat er op de begane grond iets bijzonders komt. De gemeente gaat niet over de precieze invulling, maar ondernemers met inspirerende of prikkelende ideeën kunnen zich melden bij de projectontwikkelaar van het Ringersgebouw: Ten Brinke Vastgoedontwikkeling. Trouwens, de gevel van de Ringersfabriek wordt in overleg met de monumentencommissie zeer zorgvuldig gereconstrueerd.”

Ringerskwartier: divers, levendig en gastvrij
“In het gebied achter het Ringersplein, komt een nieuw stuk stad. Op dit moment is dat een bedrijventerrein met brede asfaltwegen waar vrachtwagens af en aan rijden. We gaan er een gemengd stedelijk milieu van maken waar zowel gewoond als gewerkt wordt. Qua woningen proberen we het aanbod zo divers mogelijk te houden. Minimaal dertig procent is sociale woningbouw. De vraag waar we ons nu mee bezig houden, is hoe we een werkomgeving transformeren naar een aantrekkelijke, open, diverse en gastvrije stadsomgeving.”

Daarbij zijn ook voorzieningen belangrijk. Heester vertelt: “We houden rekening met voorzieningen in de zorg, het onderwijs en kinderopvang, maar er wordt ook nagedacht over sportfaciliteiten, culturele broedplaatsen en tal van andere zaken. Door niemand uit te sluiten, proberen we er samen een gastvrij stuk stad van te maken, waar mensen wonen, werken en genieten.” Uiteraard kijkt de gemeente ook naar de bereikbaarheid van het Ringersplein en het Ringerskwartier. “We denken na over een extra brug. Het is allemaal nog onduidelijk, maar het idee ligt op tafel.”

Participatiemomenten
Wil je meedenken over de ontwikkelingen van het Alkmaars Kanaal? Dat kan! Er vinden regelmatig participatiemomenten plaats met belanghebbenden. “We gaan heel zorgvuldig om met de wensen en behoeften van omwonenden. Zo is een plan met een toren in de buurt van de Kwakelkade onlangs nog aangepast naar aanleiding van de participatiebijeenkomsten. We horen graag hoe Alkmaarders over de plannen denken – als gemeente leren we hiervan. We ontwikkelen dit gebied samen en kunnen alle input goed gebruiken,” legt Heester uit. Op de hoogte blijven en meedenken? Schrijf je in voor de nieuwsbrief van het Alkmaars Kanaal en houd de website in de gaten voor toekomstige participatiemomenten: www.alkmaarskanaal.nl. 

Robert Eenhoorn neemt Alkmaar Prachtstad Herfst-/Wintermagazine in ontvangst in het AZ-stadion (foto: Ed van de Pol)

Blijf up to date over alles wat er te doen is in Alkmaar!

Wij zullen je e-mail adres alleen gebruiken voor onze maandelijkse nieuwsbrief.